cz sk pl

Služby – Dvere

STOLÁRSKA MONTÁŽ

Montáž dverí

Dvere sa obvykle predávajú spolu so zárubňou (rámom). Zárubňa sa inštaluje pomocou polyuretánovej montážnej peny a upevňovacích prvkov (montážne hmoždiny, skrutky) prispôsobených typu steny, do ktorej sú dvere inštalované. Pred zakúpením je potrebné dôkladne premerať otvor dverí (obrubnicu). Veľkosť dverí by sa mala zvoliť tak, aby bol otvor väčší než vonkajšie rozmery zárubne o 1 – 1,5 cm na každej strane. Zadefinujeme tiež smer otvárania dverí. Pravidlá popísané nižšie predstavujú iba základné informácie o montáži. Vždy sa treba riadiť podrobnými pokynmi výrobcu na inštaláciu.

Príprava obrubnice

Staré dvere vyberieme z pántov a v závislosti od spôsobu upevnenia rámu dverí ich odskrutkujeme alebo vyrazíme páčidlom či dlátom.
Pripravíme si obrubnicu – miesto na novú zárubňu.
Dutiny vyplníme maltou, po zaschnutí obrúsime a očistíme obrubnicu od prachu. Malé chyby môžeme vyplniť montážnou penou.

Inštalácia zárubne

Vložíme zárubňu do pripraveného otvoru.
Zárubňu zaistíme do správnej polohy pomocou klinov.
Prostredníctvom vodováhy nastavíme úroveň prekladu. Polohu zárubne korigujeme zabíjaním alebo povoľovaním klinov. Kliny nevbíjame nasilu, aby nedošlo k deformácii prvkov zárubne.
Správnu polohu zárubne kontrolujeme vo všetkých rovinách, zvlášť opatrne postupujeme v prípade nerovnosti podkladu.
Nastavíme vertikálu na závesovom stĺpiku zárubne a skontrolujeme pravé uhly medzi vertikálnymi stĺpikmi rámu a prekladom.

Montážne hmoždiny

Do závesového stĺpika zárubne vyvŕtame montážne otvory. Hrúbka vrtáka musí byť správne zvolená vzhľadom na použité hmoždiny. Používame podložky, aby sme nepoškodili vrták.
Cez otvory vyvŕtame do steny na strane závesov otvory do hĺbky prispôsobenej dĺžke hmoždín.
Hmoždinky zatlčieme a skrutky jemne dotiahneme.
Skontrolujeme vertikálu na stĺpiku zárubne.
Nasadíme krídlo dverí a skontrolujeme polohu rámu a správnosť zatvárania dverí. Polohu rámu opravíme poklepaním alebo povolením klinov. Dvere s nastaviteľnou zárubňou sú navyše vybavené závesmi, ktoré umožňujú reguláciu polohy krídla vo vzťahu k zárubni.
Po odstránení krídla namontujeme druhý stĺpik zárubne rovnakým spôsobom ako prvý.

Montážna pena

Správnu polohu zárubne zaistíme drevenými vzperami, aby sme zabránili deformácii v dôsledku síl vyvíjaných rozťažnou penou.
Zárubňu ochránime pred nečistotami maliarskou páskou.
Pred penením povrch steny navlhčíme vodou. Zlepšíme tak priľnavosť peny.
Medzeru medzi zárubňou a stenou vyplníme montážnou penou.
Nenanášame príliš veľa peny, pretože tá niekoľkonásobne zväčšuje svoj objem.
Po stuhnutí prebytočnú penu odrežeme nožom.
Odstránime kliny a medzery vyplníme penou.

Dokončenie

Miesta, ktoré zostali po hmoždinách, prekryjeme zátkami.
Dokončovacie lišty nastriháme na príslušnú dĺžku pod uhlom 45 stupňov a zafixujeme ich silikónom a tavným lepidlom alebo ich pribijeme klincami.
Spoje líšt zabezpečíme akrylom.
Pri nastaviteľnej zárubni aplikujeme silikón v bodoch do drážok v stĺpoch zárubne a pripevníme lišty.
Nenanášame príliš veľa peny, pretože tá niekoľkonásobne zväčšuje svoj objem.
Po stuhnutí prebytočnú penu odrežeme nožom.
Odstránime kliny a medzery vyplníme penou.

Kontakt

Salon Drzwi i Podłóg EMA
ul. Grażyńskiego 10B
43-300 Bielsko-Biała

DVERE: tel. +48 795 173 798
PODLAHY: tel. +48 608 506 063

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať: